Uputstvo za naručivanje

Da biste mogli da naručite proizvode nije obavezno da se registrujete, ali registracija olakšava sledeću kupovinu.
Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njega da biste videli stranu sa detaljnim prikazom proizvoda.

Na strani sa detaljnim prikazom kliknite na dugme „Dodaj u korpu“ da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu. Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe.

Kliknite na dugme „Nastavite sa plaćanjem “ i prikazaće vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme „Naručivanje “. Na sledećoj strani ćete dobiti potvrdu narudžbine i proces kupovine je završen.

Posle toga ćete biti kontaktirani telefonski.